Tytuł artykułu: Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg

Autorzy: SAS, W., SOBAŃSKA, K.

Słowa kluczowe: recykling, odpady budowlane, kruszywo betonowe, destrukt asfaltowy

Streszczenie: Recykling odpadów budowlanych jest sposobem ich zagospodarowania zgodnym z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego. Za jego stosowaniem przemawiają przesłanki ekonomiczne, prośrodowiskowe i technologiczne. Narastający ruch pojazdów jest przyczyną postępującej degradacji nawierzchni dróg, które w związku z tym wymagają remontów. Naprawy dróg mogą się odbywać z wykorzystaniem materiałów nowych bądź materiałów recyklowanych pochodzących z zerwanej konstrukcji nawierzchni. Materiał odzyskany z nawierzchni asfaltowych może być użyty do budowy nowych dróg bądź do wzmacniania nawierzchni dróg istniejących zaś recykling warstw betonowych jest źródłem kruszywa do produkcji nowego betonu jak również do remontów dróg. W rezultacie możemy zredukować ilość odpadów budowlanych powstających przy konserwacji dróg, rozwiązując tym problem ich składowania, a także ograniczyć zużycie kruszyw naturalnych i związaną z ich wydobyciem degradację krajobrazu. Chroniąc zasoby nieodnawialne możemy czerpać z tego korzyści ekonomiczne wynikające z niższych cen materiałów pochodzących z recyklingu.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W. & Sobańska, K. (2010). Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (1), 53-64.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas & Sobańska, 2010), następne powołania: (Sas & Sobańska, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Katarzyna Sobańska. "Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 47 ser., vol. 19, nr 1, (2010): 53-64.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, & Sobańska 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Sobańska_2010_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Sobańska, Katarzyna}, title={Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN47/A6/art6.pdf}, year={2010}, volume={19 (1)}, number={47}, pages={53-64}}

Pełny tekst PDF


Go Back